• ภาษาไทย
    • English

โครงการ CHT Freshmen day 2018


วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวเปิดโครงการ CHT Freshmen day 2018 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Friday, June 22, 2018 - 16:00