• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ประเพณีลากพระ อ.สิเกา ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน ร่วมสืบสานประเพณีลากพระเมืองตรัง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมทาสี และซ่อมแซมเรือพระร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และในช่วงเช้าของวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้ร่วมตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสิเกา แ

โครงการ CHT Bartender Got Talent

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ชมรมบาร์เทนเดอร์ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ CHT Bartender Got Talent ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการผสมเครื่องดื่มทั้งประเภทบาริสต้า และบาร์เทนเดอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนพล จินดามณี บาริสต้าจากร้าน BIT Cafe มาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ตั้งแต่ระดับพื

นักศึกษาเข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”

วันที่ 17 กันยายน 2561 นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัลจากการประกวด "เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อพะยูน ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขัน Bartender Skill contest

นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขัน Bartender Skill contest จากงาน Creative Tourism 4.0 วันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี ผลการแข่งขัน นักศึกษาจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ไปครองได

โครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 7-9 กันยายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2566) : โครงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา พราหม์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยเทคโ

Tourism Excllent Network Southern ครั้งที่ 2

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย Tourism Excllent Network Southern ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ มรภ.ภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรภ.สุราษฎรธานี และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาความร่

การข่งขันประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ประมวลภาพการแข่งขันประกวดกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้วที่ 11 "แสงแรกเกมส์' เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ สนามกลาง มทร.ศรีวิชัย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11

เมื่อระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑา วอลเล่ย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และ

ขบวนพาเหรดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว แสงแรกเกมส์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง