• ภาษาไทย
    • English

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 2

 

 

 ดาวน์โหลดโปสเตอร์

BIM Camp ค่ายเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 2

 

นักเรียนที่ผ่านค่ายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อศึกษาต่อในแขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน

จบแล้วมีงานทำทันทีกับ

 

Business Innovation Management

คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ 

-

Date: 
Monday, November 25, 2019 - 15:30