• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Wednesday, July 25, 2018 - 15:45