• ภาษาไทย
    • English

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช

อาจารย์ทิพากร  เทพสุริวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จำนวน ๓๑ คน นำแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความจงรัก ภักดิ์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตรีย์ และให้มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ณ ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:15