• ภาษาไทย
    • English

Final Test การทำขนมเค้ก รายวิชาขนมอบ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประมวลภาพการสอบปลายภาค(ภาคปฏิบัติ) การทำขนมเค้กในรายวิชาขนมอบ ของอ.จิระนาถ รุ่งช่วง ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร (ครัวร้อน)
Date: 
Wednesday, October 31, 2018 - 13:15