• ภาษาไทย
    • English

โครงการ ฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิต การเรียน

สาขาบริหารธุรกิจได้จัดโครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิต การเรียน นำโดย อาจารย์ศุกพิชญาณ์  บุญเกื้อ และ อาจารย์นุชนาถ  ทับครุฑ พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี 

เพื่อซึ่งจะช่วยให้เกิดความสงบ เกิดความรู้สึกตัวหรือมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น และการเรียนในชั้นเรียน ณ สวนธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

Date: 
Monday, November 12, 2018 - 10:15