• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น

เมื่อระหว่างวันที่ 19-21มีนาคม 2556 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยน้องๆเยาวชนกว่า 20คน ได้ร่วมกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง และชมการแสดงที่แสนน่ารักของแมวน้ำ

Date: 
Friday, October 11, 2013 - 10:15