• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 สาขาภาษาต่างประเทศ โดย อ.สุภาพร เจริญสุข ได้นำนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางประกอบอาชีพด้านการบริการ / การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน (เครื่องบินจำลอง) / การจัดเลี้ยงในงานโรงแรม จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อลงพื้นที่ชมการทำงานในสถานที่จริงในส่วนงานบริการภาคพื้นดิน และปิดท้ายที่ โรงแรม Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach เพื่อศึกษาดูงานในส่วนของแผนกต่าง ๆ ในโรงแรม รวมถึงการจัดเลี้ยงและมารยาทในการรับประทานอาหาร โดยคณะนักศึกษาได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีจากวิทยากรเจ้าของสถานที่ พร้อมทั้งการมอบความรู้ และเรื่องราวประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วม โดยทางอาจารย์เจ้าของรายวิชามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต

Date: 
Monday, June 10, 2019 - 13:45