• ภาษาไทย
    • English

พิธีซ้อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2561

21 กันยายน 2562 ประมวลภาพวันซ้อมรับปริญญาปีการศึกษา 2561 ประจำวิทยาเขตตรัง ของว่าที่บัณฑิตจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัยตรัง ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกท่านครับ
Date: 
Tuesday, September 24, 2019 - 14:30