• ภาษาไทย
    • English

รายการ เวทีคนตรัง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 MHz.

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมพูดคุยสนทนาในรายการ เวทีคนตรัง “งานบริการวิชาการสู่สังคม และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ตรัง FM 91.25 MHz. ขอบคุณภาพ / ข้อมูล : คุณวิยดา ช่วยธานี

Date: 
Monday, December 30, 2019 - 15:00