• ภาษาไทย
    • English

"ระดมความคิดโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ" (Brainstorm) ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำทีมบริการวิชาการ ระดมความคิดโจทย์วิจัยและบริการวิชาการ(Brainstorm)แก่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก ณ The Tree Co-Working Space

Date: 
Thursday, January 30, 2020 - 16:30