• ภาษาไทย
    • English

งานวิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา

ช่วงเย็นของวันที่ 8 ก.พ. 63 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับเชิญจากคณะผู้จัดงานวิ่งชมเหมือง เล่าเรื่องลำภูรา ณ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วม พร้อมชุดการแสดงบนเวที 1 ชุด โดยนักศึกษาชมรมนาฏลีลา ภายใต้การดูแลและฝึกซ้อมของงานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในชื่อชุดการแสดง “พัสตรานารีมัดย้อม”

Date: 
Tuesday, February 18, 2020 - 12:15