• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ เรื่องการตัดชุดสูทนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2557

(สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557  )

-          ชุดสูทนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย เสื้อนอกสีดำมีปก,กระโปรงสีดำ,ถุงสูท,ไม้แขวนและป้ายชื่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ราคาชุดละ 1,495 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

-          ชุดสูทนักศึกษาชาย ประกอบด้วย เสื้อนอกสีดำมีปก,กางเกงขายาวสีดำ,เนคไทสีเทา,
ถุงสูทไม้แขวนและป้ายชื่อวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดเงินค่าชุดสูทในวันที่  15 ส.ค. 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา  

ติดต่อ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 092 – 0760799   E-mail: kunnatum13@gmail.com

Date: 
Friday, June 27, 2014 - 14:00