• ภาษาไทย
    • English

ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา

กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี(อาคารกิจกรรม)

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, August 7, 2015 - 14:30