• ภาษาไทย
    • English

การแข่งขันกีฬาภายในมทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ย. 2558

การแข่งขันกีฬาภายในมทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 - 8 พ.ย. 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 คณะ/วิทยาลัย ซึ่งผลรวมเหรียญจากการแข่งขันกีฬาทุกประเภท วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ลำดับที่ 10 ส่วนการแข่งขันเดินขบวนพาเหรดประเภทสวยงาน จาก 7 คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยอยู่ลำดับที่ 4 และการแข่งขันประกวดกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ จาก 14 คณะวิทยาลัยอยู่ลำดับที่ 6

Date: 
Wednesday, December 2, 2015 - 14:45