• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว

เมื่อวันที่  20 มกราคม 2559  งานพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียวขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์นัยนา คำกันศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อบุคลากรและนักศึกษาในการมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน และมีกิจกรรมย่อยต่างๆ  เช่น ปลูกผักในอาคาร ,มอบถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะรีไซเคิล และมอบต้นกล้าผักให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยโครงนี้มีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจในเข้าร่วมกว่า 150 คน

ประมวลภาพเพื่มเติม 

Date: 
Friday, January 22, 2016 - 14:45