• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมบริการย้อมผ้าสีดำ และแจกริบบิ้น

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ชมรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อ.สิเกา ได้จัดกิจกรรมบริการย้อมผ้าสีดำ และแจกริบบิ้นแก่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และขอขอบคุณโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรัง ที่สนับสนุนอุปกรณ์ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากและนำผ้ามาย้อมกว่า 150 ชิ้น

 

Date: 
Friday, November 4, 2016 - 13:30