• ภาษาไทย
    • English

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะและทำความรู้จักกับคณาจารย์ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากรแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Wednesday, June 7, 2017 - 14:15