• ภาษาไทย
    • English

พิธีซ้อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพวันซ้อมรับปริญญาปีการศึกษา 2559 ประจำวิทยาเขตตรัง ของว่าที่บัณฑิตจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัยตรัง ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกท่านครับ

Date: 
Thursday, September 21, 2017 - 13:45