• ภาษาไทย
  • English

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสาขาโรงแรม

  • เป็นรีสอร์ทสำหรับให้นักศึกษาสาขาการโรงแรมได้ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการโรงแรม ก่อนที่นักศึกษาจะออกสู่การฝึกปฏิบัติการกับสถานประกอบการภายนอก
Thai

นางสาวอ่ามีต้า      บ่อม่วง   ผู้จัดการรีสอร์ท

โทร.08-1978-5073

Thai

 

 

 

   

 

 

 

Thai