• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

โทรศัพท์ 0-7520-4060 โทรสาร 0-7520-4061

 

 

Thai

ข้อเสนอแนะการทำเว็บไซต์

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่อง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การเดินทาง :

      รถยนต์ : ทางหลวงหมายเลข 41 กรุงเทพฯ-ชุมพร สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง 828 กม. ทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร แยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง 1,020 กม. (thai-tour.com แนะนำ: ทางนี้จะคดเคี้ยวและไกลกว่า วิธีแรก แต่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางหลายแห่ง)

      รถไฟ : มีรถเร็วและรถด่วนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตรังทุกวัน ระยะทาง 870 กม. ใช้เวลา 15 ชม. สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 223-7010, 223-7020 หรือสถานีรถไฟตรัง (075) 218012

     รถโดยสารประจำทาง : จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีมีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดตรังทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ 435-1199 (รถปรับอากาศ) และโทร. 4345557-8 (รถโดยสารธรรมดา)

      ทางอากาศ : การบินไทย มีเที่ยวบินตรงไปตรังทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 280-0060 หรือ การบินไทย จังหวัดตรัง โทร. (075) 219923, 218066

     การคมนาคมภายในตัวจังหวัด : มีบริการโดยสารประจำทาง และรถยนต์รับจ้างจากตัวเมืองตรังไป จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ หาดใหญ่ พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ทุ่งสง สตูล

Thai