• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) เกี่ยวกับขั้นตอน และปัญหาในการทำหนังสือราชการ พร้อมเปิดให้ซักถามข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วม ณ ห้อง 201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

Date: 
Friday, August 4, 2017 - 10:00