• ภาษาไทย
    • English

Memorandum of Understanding

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 งานวิชาการและวิจัยได้จัดลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถานประกอบการภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ณ โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa โรงแรม Malisa Villa Suites และ Woraburi Phuket Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายที่ดี ระหว่างองค์กร กับผู้ประกอบการภายนอกในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Tuesday, October 17, 2017 - 09:30