• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ชุ่มฉ่ำใจ

   หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอนสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ชุ่มฉ่ำใจ ในวันที่  ๕ เมษายน ๒๕๖๐  ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป 

Date: 
Thursday, March 30, 2017 - 15:45