• ภาษาไทย
    • English

ชมรม ACC บัญชีเพื่อน้อง ได้จัดโครงการ CHT พี่สอนน้องทำบัญชีรายรับรายจ่าย ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ชมรม ACC บัญชีเพื่อน้อง ได้จัดโครงการ CHT พี่สอนน้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายกับน้องๆนักเรียน โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง โดยมี อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และ อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ คอยให้คำปรึกษาร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดยลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการมอบความรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

Date: 
Wednesday, December 26, 2018 - 09:30