• ภาษาไทย
    • English

แอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการเข้าถึงข้อมูลนักศึกษา

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store โดยค้นหาคำว่า "ระบบสารสนเทศอาจารย์ มทร.ศรีวิชัย"

หรือสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด  

และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://reg.rmutsv.ac.th/epaper/?p=153

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งาน ติดต่อ คุณชนาพร นวลนิ่ม โทร 074-317100 ต่อ 1171

 

 

 

Date: 
Tuesday, September 4, 2018 - 09:30