• ภาษาไทย
    • English

โครงการ CHT Bartender Got Talent

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ชมรมบาร์เทนเดอร์ งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ CHT Bartender Got Talent ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการผสมเครื่องดื่มทั้งประเภทบาริสต้า และบาร์เทนเดอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนพล จินดามณี บาริสต้าจากร้าน BIT Cafe มาให้ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงการใช้เครื่องมือและการชงกาแฟประเภทต่างๆ และอาจารย์สมรักษ์ ปานมาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มาให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษาด้านการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินการแข่งขันผสมเครื่องดื่มในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Thursday, September 20, 2018 - 15:30