• ภาษาไทย
    • English

รายวิชาดำน้ำลึก หลักสูตรดำน้ำลึกขั้นต้น ( PADI Open Water Diver )

วิชาดำน้ำลึก หลักสูตรดำน้ำลึกขั้นต้น ( PADI Open Water Diver ) หนึ่งในรายวิชาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรเรียนดำน้ำสากล โดยมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ และการฝึกปฏิบัติภาคทะเล เมื่อเรียนจบตามหลักสูตร จะได้รับบัตรดำน้ำสากลของ PADI

Date: 
Saturday, November 10, 2018 - 17:45