• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรม “สวมหมวก ลดน็อค”

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 หน่วยวินัยและจริยธรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวมหมวก ลดน็อค แก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจการใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา และท่านปลัดอาวุโส อ.สิเกา ให้เกียรติร่วมพูดคุยและให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีท่านรองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพูดคุยถึงกฎ กติกา ของการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น และร่วมขับขี่ออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ อ.สิเกา ร่วมกับสายตรวจ และตำรวจจราจร เพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งให้เกิดการลดลงของอุบัติเหตุบนท้องถนน เมื่อทุกๆคนปฏิบัติตามกฎจราจร และตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

Date: 
Thursday, December 13, 2018 - 11:30