• ภาษาไทย
    • English

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง

คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อส่งความสุขและขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในวิทยาเขตตรัง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 

Date: 
Thursday, December 27, 2018 - 14:00