• ภาษาไทย
    • English

งานพัฒนานักศึกษาได้จัดส่งเสื้อผ้า เสื้อกันหนาวที่ทุกท่านได้บริจาคมาไปยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กทม และวัดป่าสัก จ.พะเยา

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตสาธารณะทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า เสื้อกันหนาว และทุนทรัพย์ค่าจัดส่ง

วันนี้ (3 ม.ค. 62) งานพัฒนานักศึกษาได้จัดส่งเสื้อผ้า เสื้อกันหนาวที่ทุกท่านได้บริจาคมาไปยังมูลนิธิบ้านนกขมิ้น กทม และวัดป่าสัก จ.พะเยา

นอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้า เสื้อกันหนาวบางส่วนจะนำไปบริจาคให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดตรัง

Date: 
Friday, January 4, 2019 - 10:30