• ภาษาไทย
    • English

บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ฯ

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยการแสดงพิธีเปิดเป็นการแสดงชุดนาฏนารีกินรีศรีวิชัย จากนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ณ ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

Date: 
Monday, February 25, 2019 - 15:45