• ภาษาไทย
    • English

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561

ยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณมูลนิธิเทสโก้โลตัสเพื่อไทย
Date: 
Monday, February 25, 2019 - 16:00