• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 หัวข้อ "นวัตกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน"

โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Date: 
Friday, March 1, 2019 - 11:00