• ภาษาไทย
    • English

บริการวิชาการ โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อ.ปิยะนาถ อรรคไกรสีห์ ได้ออกบริการวิชาการ โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จังหวัดครัง โดยมีผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมงานทั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และนักศึกษาที่มาให้ความรู้กับชุมชนในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเป็นการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ชาวบ้าน และเยาวชน ซึ่งเนื้อหามุ่งเน้นด้านการพูดแนะนำชุมชน การแนะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ และการอธิบายเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น ผ่านการสอนของอาจารย์จากสาขาภาษาต่างประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน และน้องๆจากโรงเรียนบ้านเขาหลัก กว่า 30 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

Date: 
Tuesday, March 12, 2019 - 13:30