• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารนำคณะทำงาน สวทช.ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมนำคณะทำงานลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิต และการบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และเป็นผู้นำชุมชนบ้านเขาหลัก กล่าวต้อนรับคณะทำงานที่เข้าเยี่ยมชม และได้คณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและชาวบ้านเป็นผู้นำชม และบรรยายให้ความรู้ ทั้งการนำชมการเลี้ยงไก่ดำ ชมเส้นทางล่องแก่งบ้านเขาหลัก และเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างของหมู่บ้าน พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

Date: 
Monday, June 10, 2019 - 14:15