• ภาษาไทย
    • English

สัมมนานักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อนได้กลับมมานำเสนอ และสรุปผลการฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆแก่คณาจารย์ และเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานแก่รุ่นน้องที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

Date: 
Thursday, July 11, 2019 - 16:15