• ภาษาไทย
    • English

ประมวลภาพ งาน RUTS Research Expo 2019

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมด้วยคณะชาวบ้านจากบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง นำโดยท่านผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก ร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ในนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัย” มทร.ศรีวิชัย 2562 (Ruts research expo 2019) วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Date: 
Friday, August 23, 2019 - 11:15