• ภาษาไทย
    • English

Classic Bartender @ RUTS Research Expo 2019

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการแข่งขัน Classic Bartender ระดับอาชีวศึกษารอบชิงชนะเลิศขึ้น ภายในงานนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัย” มทร.ศรีวิชัย 2562 (Ruts research expo 2019) ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเมื่อจบการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ นายภูริภัทร บัวพันธ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Friday, August 23, 2019 - 11:30