• ภาษาไทย
    • English

โครงการประกวดละครเวทีวรรณกรรมภาษาอังกฤษฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดประกวดละครเวทีวรรณกรรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในงานนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัย” มทร.ศรีวิชัย 2562 (Ruts research expo 2019) ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ น้องๆจากโรงเรียนธรรมโฆษิต จ.สงขลา โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติมอบรางวัลแก่น้องๆในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Friday, August 23, 2019 - 13:30