• ภาษาไทย
    • English

โครงการ The Master Chef of CHT

ชมรม Cuisine Innovation งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ The Master Chef of CHT ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องครัวร้อน อาคารเรียนรวม มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมี ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก คุณโสภี หนูสังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น จากบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการปรุงอาหารพื้นบ้านในภาคเช้า โดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ในเมนูแกงคั่วพริกไก่ดำ และแกงกะทิผักกูดปลาย่าง ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ในส่วนของภาคบ่ายเป็นการแข่งขันประกอบอาหาร โดยมีวัตถุดิบหลักคือ ปลาเค็มกางมุ้ง จากบ้านบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของ อ.สิเกา โดยผลการแข่งขันเมนูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เมนูต้มข่าปลาเค็ม นั่นเอง

Date: 
Thursday, October 3, 2019 - 14:30