• ภาษาไทย
    • English

ประเพณีลากพระ อ.สิเกา ประจำปี 2562

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน สืบสานประเพณีลากพระเมืองตรัง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันทาสี และซ่อมเรือพระร่วมกับชาวบ้านในชุมชน และในช่วงบ่ายของวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ได้ร่วมลากเรือพระจากวัดไปยังที่ทำการอำเภอสิเกา พร้อมกับชาวบ้านในชุมชนเป็นจำนวนมาก บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ภาพ : สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
Date: 
Monday, October 21, 2019 - 10:15