• ภาษาไทย
    • English

Big Cleaning day

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันเดินเก็บขยะบริเวณถนนตั้งแต่ประภาคารฝั่งซ้าย ครัวกินรี อาคารวิทยาลัยการโรงแรมฯหลังใหม่ ไปจนถึงหาดวิวาห์ใต้สมุทร และบริเวณรีสอร์ทราชมงคล ในกิจกรรม Big Cleaning day ของสำนักงานวิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, October 21, 2019 - 10:30