• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิดชูเกียรติ 5 นักศึกษา จากสาขาวิชาการบัญชี


วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) นางสาวอภิญญา อาจทอง, นางสาวกาญจนา จำปา, นางสาวอาทิตยา ฤทธิพงษ์, นางสาวสุธาสินี อาภรณ์ศรี และนางสาวปิญาภรณ์ หอยบาง นักศึกษา #สาขาวิชาบัญชี #วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง พบเจอเงินบริเวณหน้าร้านเปาอาหารตามสั่ง ใกล้กับมหาวิทยาลัย เงินจำนวนนั้นหล่นอยู่กลางถนน เด็กๆเห็นคล้ายเหมือนเงินซึ่งไม่ได้ใส่ซอง หรือใส่กระเป๋าแต่อย่างใด จึงเดินเข้าไปดูปรากฎว่าเป็นเงิน ดังนั้นได้ปรึกษากันเพื่อนำมาส่งยังสถานีตำรวจภูธรสิเกา เพื่อดำเนินการแจ้งความและตามหาเจ้าของต่อไป

ที่มา : ดวงพร ง่วนสน (นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)

Date: 
Saturday, December 21, 2019 - 10:00