• ภาษาไทย
    • English

สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย และ สถาบันทรัพยากรธะรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

Date: 
Thursday, January 2, 2020 - 09:30