• ภาษาไทย
    • English

งานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ฯ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และการลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสถานศึกษาด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ณ ห้อง Skylight Suite โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพมหานคร

Date: 
Thursday, January 30, 2020 - 16:00