• ภาษาไทย
    • English

กีฬา​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ ครั้งที่​ 36​ "ตะวันออก​เกมส์"

ขอแสดง​ความยินดี​กับ​ ตัวแทนนักตบลูกยาง มทร.ศรี​วิชัย​ วิทยาเขตตรัง นางสาวมณฑิรา สังวาลย์ไพร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เทียบโอน ปี 2 นางสาวมนจิรา แสงมณี สาขาการท่องเที่ยว เทียบโอน ปี 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ในการแข่งขันกีฬา​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ ครั้งที่​ 36​ "ตะวันออก​เกมส์" ณ​ จังหวัดชลบุรี
Date: 
Tuesday, February 18, 2020 - 12:00