• ภาษาไทย
    • English

การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร.

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ 9 มทร. ณ มทร. กรุงเทพ และได้คว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 3 รายการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รางวัลชมเชย การปูเตียงลีลา รางวัลชมเชย การนำเสนอรายการนำเที่ยว สำหรับรายการแข่งขันอื่นๆ แม้ไม่ได้รับรางวัล แต่นักศึกษาได้รับประสบการณ์เต็มที่ และสามารถนำเอาคำชี้แนะต่างๆ มาพัฒนาความรู้และฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญได้มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันทุกคน ยิ่งไปกว่าผลรางวัล คือ ประสบการณ์และมิตรภาพที่ดี . . ที่เราได้ร่วมแบ่งปันกันค่ะ Cr. ข้อมูล/ภาพ อ. วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Date: 
Tuesday, February 18, 2020 - 13:45