• ภาษาไทย
    • English

การอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา "หลักสูตรการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7"

อาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมการอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา "หลักสูตรการจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7" ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ โดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดสหกิจศึกษานานาชาติมาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฎิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงโดยการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป  / Cr. ภาพและเนื้อหา โดย อาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์

Date: 
Tuesday, March 3, 2020 - 09:15